Jdi na obsah Jdi na menu
 

O nás

R    A    D    O    V    A    N        21


R odiče

A

D ěti 

O brataňska

V esele

A ktivně

N ezávisle

Posláním spolku je upevnění „obyčejných“ sousedských vztahů s důrazem na rozvoj kulturního a spolkového života na Obrataňsku  i v okolí.

 

 

S odkazem na naše stanovy chceme v obci:

-       participovat v oblasti:

 

Ø           společenského života

Ø           kulturního života,

 

Ø           zájmových a volnočasových aktivit nejen dětí, ale zejména   dospělých a seniorů

 

-       rozvinout spolupráci a komunikaci:

Ø           s místními spolky (AVZO, sportovci, myslivci, hasiči)

 

Ø           s občany

 

Ø           se základní školou

 

Ø           s obecním úřadem

Spolek je neziskovou organizací.

Vítáme Vaše nápady, připomínky, jakož i aktivní účast při přípravě a realizaci akcí.

Členem můžete být i Vy… Připojíte se?

                                                                                           

Co nás spojilo? Na jedné podzimní projížďce na koních  nás napadlo najít místnost, kde by si mohly pohrát nejmenší děti a maminky se podělit o své zkušenosti. A  vznikla  Beruška... Čím to rozjedeme? Promítání a Mikulášská nadílka! Ani nás nenapadlo, jak dokáží tatínkové být akční. A byl tým...Rodiče A Děti Obrataňska, Vesele, Aktivně, Nezávisle. Postupně nám docházelo, že Beruška je jen pro malé a pro malé vždy zůstane. My měli chuť zapojit starší děti, bylo jasné, že musí vzniknout spolek. Nechtěli jsme se vyhranit jen pro děti, rodiče se taky rádi baví :) Manžel roky trénoval společenský tanec, na plesech se to projevovalo. Množily se dotazy, jestli nás taky něco naučí. Stačilo zamluvit halu, udělat plakátky a již 2měsíce každou neděli tančíme. A družíme se a vymýšlíme další a další akcičky, malé (bobování, výlet na Hvězdářskou přednášku do nedaleké Dobré Vody) i velké (Silvestrovská pohádka na živo v místní restauraci-divadelní spolek Hralous), pro děti i dospělé.

Impulsem založit formální oficiální spolek bylo až pořádání větších akcí. Dětský karneval. Zdálo se, že se letos pořádání této tradiční akce nikdo neujme. To bychom asi našim dětem nevysvětlili... A už to jelo. Zjistit, co to obnáší, zákonná úprava atd.atd. Stanovy jsme sepsali pečlivě, to byl mezník. Rámcově jsme vymezili naší činnost a cíle, kterých chceme dosahovat. A hurááá, 8.2.2011 nás Ministerstvo vnitra registrovalo, máme vlastní IČO a vystupujeme samostatně.

Děkuju maminkám za důvěru, za nápady a chuť něco dělat (hlavně Hance Lemberků a Lence Pavlíčků) a tatínkům (mému Honzovi, který promýšlí vše do detailů, Pavlovi Pavlíčků-organizuje soutěže pro děti, zkušený pomocník při pořádání akcí,tahoun,  Vaškovi Lemberků-technická pomoc, pohled zvenčí, Michalovi Kačerů za rady - jak se to dělá jinde, např. Via Rustica, Mladí ochránci přírody). Děkujeme též obci za zázemí i za finanční podporu. Děkujeme i skeptikům za vybičování se k akci :)

A zveme i další nadšence

Spolek RADOVAN 21

info:  alzbeta.kolarova@seznam.cz